WinkleDesign

Aysel Ergül - Sanatçı

Her ne olursa olsun, duygularınızı üzerinde taşıyacak olan her hediye değerli ve özeldir. Ancak kabul edelim ki, özellikle emek verilerek hazırlanmış olan hediyeleri ayrı bir yere koymak lazım gelir. Çünkü o hediyenin vücuda getirilmesinde zaman harcanmış, büyük emekler verilerek hazırlanmıştır. Dolayısıyla da üzerinde emek sarf edilen, sevgi katılan ve hatta başka bir şeyler yapmak varken sadece siz düşünülerek hazırlanmış olan her hediyenin hatırı da, anlamı da çok kıymetli ve yücedir.